Internetowa rejestracja do kolejki

Proszę wybrać odpowiednia kategorię sprawy:
Rezerwacja Rejestracja Pojazdów

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej
Rejestracja pojazdu marki SAM
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty
Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia
Wtórnik karty pojazd

Rezerwacja Dowody Rejestracyjne

Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
Wtórnik nalepki kontrolnej
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia
Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia
Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży
Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na kradzież
Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż (kasację)
Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na sprzedaż za granicę
Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na zniszczenie (kasację) za granicą
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
Nadanie cech identyfikacyjnych – numer podwozia/nadwozia/ramy
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępcze

 
 
 
Wyrażam zgodę na przesłanie niezbędnych informacji dla potrzeb procesu rejestracji na wskazany wyżej adres e-mail.